هولوگرام اختصاصی

در هولوگـرام هـای اختصاصی کلیه اطلاعـات مورد نظر متقـاضی در ماستر یا کلیشه لیزری که منحصراً مختص به متقاضی می باشد اجرا می گردد. این نوع هولوگرام به واسطه کلیشه اختصاصی و سایر مشخصه های اجرایی مانند طرح مخفی لیزری ، میکرو تکست و غیره ، از امنیت بالایی برخوردار بوده و لذا کپی برداری و جعـل آنها به سهولت امکان پذیر نمی باشد.

customized