برچسب اسکرچ

برچسب اسکرچ عموماً جهت الصـاق بر روی کارت‌های قرعه‌کشی و کارت‌های ضمانت و اصالت کالا استفـاده می‌گردد و در سایزهای مختلف و به دو شکل معمولی و هولوگرافیک قابل اجرا می باشد.

scratch